ตามเงื่อนไข ดังนี้
ปีงบประมาณ
2567
ประเภทโรงพยาบาล
ทั้งหมด
ประเภทบริการ (Service Plan)
ทั้งหมด
เขตสุขภาพ
ทั้งหมด
จังหวัด
ทั้งหมด
โรงพยาบาล
ทั้งหมด
ช่วงเวลาประมวลผล
ครั้งที่ 2 (ต.ค. - ก.ย.)